Gezonde Schoolkantine en DOiT

bslim posters gezonde schoolkantine

Bestel uw posters hier!

De Gezonde Schoolkantine is een programma van het Voedingscentrum voor het voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Het biedt scholen concrete handvatten om een gezondere schoolkantine te realiseren. Jongeren geven aan dat ze te veel verleid worden door snoep en snacks en een groot deel vindt zelfs dat er alleen gezonde producten verkocht zouden moeten worden in de kantine, blijkt uit onderzoek. Door de omgeving aan te passen, maken we de gezonde keuze de makkelijke keuze voor jongeren. De Gezonde Schoolkantine is breder dan alleen het aanbod in de kantine. Het is een totaalconcept dat zich ook uit in de lessen, de uitstraling van de school, het draagvlak in het team en de samenwerking met de cateraar.GGD regio Utrecht ondersteunt scholen bij de invoering van De Gezonde Schoolkantine. Meer informatie: Eva Rom, GGD regio Utrecht, telefoon: 06-83989641.