B.Slim Sociale kaart overgewicht

Sociale kaart: verwijsmogelijkheden


Welke sport past het beste bij je kind?

Kies je Sport

In Amersfoort zitten veel sportverenigingen, van roeien tot schaken en van voetbal tot handbal. Er is vast wel één bij u in de buurt. Speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er het project 'Kies je Sport'. Alle kinderen in de groepen 1 tot en met 8 mogen hieraan meedoen. Meld uw kind aan voor 'Kies je Sport' en ontdek zo welke sport uw kind leuk vindt.
Kies je sport!

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur

Amersfoort heeft een Jeugdfonds Sport en Cultuur voor kinderen die extra financiële steun kunnen gebruiken. Kinderen worden aangemeld door tussenpersonen zoals een leraar op school, een huisarts of een hulpverlener. In Amersfoort coördineert het SRO de activiteiten van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Ontdek hier meer over de spelregels van het Jeugdfonds Sport en Cultuur:
Jeugdfonds


Kind met overgewicht

View Image
Jeugdgezondheidszorg / GGD regio Utrecht
Medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg kunnen kinderen met overgewicht begeleiden middels drie extra consulten. Huisartsen kunnen kinderen van 2-19 jaar uit Amersfoort met overgewicht 'verwijzen' voor de begeleiding naar JGZ. Meer informatie over JGZ: T 033 467 81 11
Voor vragen over de ontwikkeling of gezondheid van uw kind kunt u terecht op een van onze inloopspreekuren bij u in de buurt, deze vindt u onder spreekuur. Heeft u liever een extra onderzoek of gesprek ga naar aanvraag extra onderzoek/gesprek.
Voor meer achtergrondinformatie over voeding en gewicht ga naar Voeding en gewicht.
Keivitaaltjes Amersfoort
Keivitaaltjes is een leefstijlprogramma voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met overgewicht. Kinderen leren tijdens het programma dat regelmatig bewegen en gezonde voeding vooral leuk zijn, ze er fitter en energieker door worden en daardoor beter in hun vel komen te zitten. Het programma bestaat uit een voedings- en beweegonderdeel en duurt maximaal 1,5 jaar.
Het voedingsprogramma bestaat uit meerdere individuele gesprekken. De kinderen krijgen een jaar lang begeleiding van een diëtist. Deze begeleiding wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Ook u als ouder/verzorger wordt zoveel mogelijk betrokken bij de veranderingen in het eetpatroon van uw kind. Een paar keer per jaar organiseren de diëtisten een rondleiding door de supermarkt.
In het beweegprogramma kijkt Keivitaaltjes of uw kind extra begeleiding nodig heeft om meer te bewegen. Kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben om de stap naar een sportclub te maken, kunnen hulp krijgen van een buurtsportcoach. Deze hulp is kosteloos.
Ook eventuele begeleiding door een fysiotherapeut en orthopedagoog worden via de basisverzekering vergoed.
U kunt uw kind aanmelden via de jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht, de school, huisarts, of door u als ouders / verzorgers zelf.
Kijk voor meer informatie op www.dietisten-amersfoort.nl, onder het kopje Keivitaaltjes, download hier de folder of bel met de Amersfoortse Diëtisten Associatie, T: 033-4550146
Diëtisten
ADA groep
In Amersfoort vormen 5 zelfstandig gevestigde diëtisten de Amersfoortse Diëtisten Associatie (ADA).
Als diëtist kennen wij de realiteit van alledag en wij weten hoe moeilijk het soms is om op een goede manier met voeding of een dieet om te gaan. Wij begeleiden mensen bij het aanleren van gezonde en nieuwe voedingsgewoonten en het inpassen hiervan in hun eigen leefpatroon.
Uitgangspunt van onze begeleiding is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden van de betreffende persoon zodat de nieuwe voedingsgewoonten een manier van leven wordt waarbij men zich prettig voelt.
Meer informatie over de diëtisten van de ADA- Groep vindt u op de website www.dietisten-amersfoort.nl

Diëtistenpraktijk Amersfoort-Noord
Arineke Deinum

Spreekuurlocaties:
Hof der Gedachten 11
3823 WB Amersfoort (tevens postadres)

Huisartsenpraktijk Orion
Ringweg Koppel 15
3813 BA Amersfoort

Diëtistenpraktijk Nieuwland
Zeldertsedreef 11c
3824 EJ Amersfoort
Meer informatie T: 033-4550146
Email: deinum.dietist@planet.nl

Diëtistenpraktijk Amersfoort-Zuid
Doke Mol-Buis

Spreekuurlocaties: Medisch Centrum Tollius,
Joannus Tolliusstraat 30
3818 NB Amersfoort

Huisartsenpraktijk Soesterkwartier,
Noorderwierweg 84
3812 DM Amersfoort

Huisartsenpraktijk Vondelplein
Vondelplein 4b
3818 BC Amersfoort

Huisartsenpraktijk Amersfoort-Zuid
Vermeerstraat 156
3817 DJ Amersfoort
Meer informatie T: 06-27879325
info@dokedietist.nl

Diëtistenpraktijk Bekensteinselaan
Annelies de Greef

Spreekuurlocaties:
Bekensteinselaan 15
3817 AJ Amersfoort

Huisartsenpraktijk Amersfoort-Zuid
Vermeerstraat 156
3817 DJ Amersfoort
Meer informatie T: 033-4633093
Email: anneliesdegreef@hotmail.com
Diëtistenpraktijk Food in Motion
Monique Benhaddou-Korvemaker

Spreekuurlocaties:
Gezondheidscentrum Schuilenburg,
Schuilenburgerplein 2
3816 TE Amersfoort

Health en Sportcenter De Welness,
De Wel 6d
3817 MV Hoevelaken
Meer informatie T: 06-12967901
www.foodinmotion.nl
info@foodinmotion.nl

Diëtistenpraktijk Petra Jongelen
Petra Jongenelen

Spreekuurlocaties:
Medisch Centrum Tollius,
Joannus Tolliusstraat 30
3818 NB Amersfoort
Meer informatie T: 06-15964679

Diëtistenpraktijk Amersfoort-Noord
Hof der Gedachten 11
3823 WB Amersfoort (tevens postadres)
Meer informatie T: 033-4550146
Email: petra.jongenelen@planet.nl

Kijk voor meer adressen op: www.nvdietist.nl (klik op ‘over diëtetiek’, ‘adreswijzer’) of www.goudengids.nl of www.detelefoongids.nl
Lekker Pûh!!!
Lekker Pûh!!! is speciaal voor jongeren van 5 t/m 18 jaar. De Lekker Pûh!!! methode motiveert jongeren om zelf te kiezen voor goed, veel en gezond eten. De betrokkenheid van ouders of verzorgers hierbij is van groot belang. Je krijgt niet alleen adviezen over voeding, maar ook over leefstijl. Het is niet moeilijk of ingewikkeld, en makkelijk in te passen in je dagelijks leven. De consulentes van Lekker Pûh!!! zijn op alle dagen van de week bereikbaar voor jullie vragen. Ook zijn er verschillende handige folders voor ouders, waarvan de informatie aansluit bij de leerstof van de kinderen.
Verschillende zorgverzekeraars erkennen inmiddels de kwaliteit van Lekker Pûh!!! en vergoeden (gedeeltelijk) het langdurige begeleidingstraject.

Voor meer informatie over Lekker Pûh!!! Kunt u terecht op lekkerpuh.net.
Voor Lekker Pûh!!! in Amersfoort kunt u contact opnemen met Nathalie via
E-mail of via T 06 46022031.
Afvallen Junior & Lifestyle Junior
Afvallen Junior is een landelijk programma voor kinderen met overgewicht. Gediplomeerde gewichtsconsulenten met de specialisatie Kind en Voeding coachen deze groep kinderen met de methode van Afvallen Junior naar een gezond gewicht. Afvallen Junior heeft een methodiek ontwikkeld om kinderen die al overgewicht hebben te coachen naar een gezond gewicht. De aanpak is speels met veel verschillende werkvormen en geschikt voor kinderen van 6-18 jaar. Daarnaast geven we aan scholen, BSO’s, gastouderbureaus, kinderopvang en bedrijven voorlichting over een gezond eet-, drink- en beweegpatroon (Lifestyle Junior). Lifestyle Junior geeft voorlichting over een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren. Denk aan ouderavonden, kookworkshops, gastlessen en Food- & Bootcampdag.
De Afvallen Junior consulenten zitten door het hele land. De consulten worden deels vergoed door de zorgverzekeraars. Voor Afvallen Junior in Amersfoort kunt u contact opnemen met Miriam Bouwens via E-mail.
Maatschappelijk werk / Welzin
Maatschappelijk werk biedt o.a. ondersteuning in de opvoeding. Bij het ontwikkelen van overgewicht kunnen opvoedingsproblemen de basis zijn.
Meer informatie: T 033 469 24 00 / www.welzin.nl
Club Extra
Club Extra is een beweeggroep voor kinderen met een motorische achterstand. In Amersfoort zijn er 9 groepen actief, voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 15 jaar. In kleine groepjes (maximaal 10 á 12 kinderen) wordt lesgegeven door bevoegde Motorisch Remedial Teachers. Kijk voor meer informatie over club extra op: Club extra
Kosten bedragen 95,- euro. Voor gezinnen met weinig financiële ruimte kan bemiddeld worden bij het Jeugdsportfonds. Aanvraag gaat via de sportclub of organisatie. Voor meer informatie kijk op:
algemene informatie
Wijksport
In de meeste wijken van Amersfoort organiseert SRO sportactiviteiten voor jongeren, dit gebeurd onder andere in de wijken Kruiskamp/Koppel, Randenbroek/Schuilenburg, Liendert/Rustenburg en het Soesterkwartier. De sportactiviteiten worden georganiseerd door de sportbuurtcoaches en jongeren kunnen hier geheel gratis aan deelnemen. In totaal organiseert SRO ongeveer 40 sportactiviteiten per week. Voor meer informatie over de verschillende activiteiten per wijk kijk op: http://www.sro.nl/index.cfm/sport-en-activiteiten/wijksport/de-wijken/

Kind met overgewicht en 2 risicofactoren

View Image
Risicofactoren
  • type 2 diabetes mellitus bij eerste / tweedegraads familie
  • ras: negroïde, Hindoestaans, Aziatisch, Marokkaans
  • dysmaturiteit
  • acanthosis nigricans
  • hypertensie
  • aanwijzingen voor PCOS/ premature pubarche
  • slaap-apnoe syndroom (OSAS)
  • cardiovasculaire ziekten bij eerste / tweedegraads familie
Polikliniek X / Meander Medisch Centrum
Op poli X worden kinderen bekeken door de kinderarts. Indien nodig wordt er aanvullende diagnostiek gedaan naar oorzaken dan wel gevolgen van de obesitas. Er wordt bij kinderen ouder dan 6 jaar een bio-impedantie-meting gedaan waardoor het vet en het spierpercentage bepaald kan worden. Indien nodig wordt uw kind verwezen naar het behandelprogramma dat kind het meest geschikt wordt geacht. De behandeling van de obesitas sec vindt niet plaats binnen het ziekenhuis. Wel worden complicaties als PCO-syndroom, glucose-intolerantie en hypertensie behandeld. Poli X vindt plaats op de donderdagochtend op locatie Elisabeth. Patiënten kunnen een afspraak maken na verwijzing door huisarts of jeugdarts via 033-8506070 waarbij duidelijk moet worden aangegeven dat het gaat om een afspraak bij de kinderarts op poli X. Voor vragen betreffende deze poli of de verwezen patiënten kunt u terecht bij de behandelend kinderarts: Roos Nuboer (r.nuboer@meandermc.nl) Ga naar de pagina van Polikliniek X.
MTC JUNIOR Obesitas Programma
MTC Junior is gespecialiseerd in het aanbieden van een multidisciplinaire leefstijlbehandeling voor kinderen met obesitas of overgewicht met comorbiditeit tussen de 4 jaar en 18 jaar. MTC Junior heeft als doel om bij deze kinderen een lange termijn gedragsverandering te bereiken voor zowel het eet- als het beweeggedrag. Hierbij speelt de ouder als rolmodel een belangrijke rol.
Bezoekadres: Databankweg 2A
Amersfoort
Meer informatie: T 033 453 16 77 /www.kinderfysioclub.nl
/administratie@mtcdefysioclub.nl

Kind met obesitas

View Image
Polikliniek X / Meander Medisch Centrum
Op poli X worden kinderen bekeken door de kinderarts. Indien nodig wordt er aanvullende diagnostiek gedaan naar oorzaken dan wel gevolgen van de obesitas. Er wordt bij kinderen ouder dan 6 jaar een bio-impedantie-meting gedaan waardoor het vet en het spierpercentage bepaald kan worden. Indien nodig wordt uw kind verwezen naar het behandelprogramma dat kind het meest geschikt wordt geacht. De behandeling van de obesitas sec vindt niet plaats binnen het ziekenhuis. Wel worden complicaties als PCO-syndroom, glucose-intolerantie en hypertensie behandeld. Poli X vindt plaats op de donderdagochtend op locatie Elisabeth. Patiënten kunnen een afspraak maken na verwijzing door huisarts of jeugdarts via 033-8506070 waarbij duidelijk moet worden aangegeven dat het gaat om een afspraak bij de kinderarts op poli X. Voor vragen betreffende deze poli of de verwezen patiënten kunt u terecht bij de behandelend kinderarts: : Roos Nuboer (r.nuboer@meandermc.nl)

Ga naar de pagina van Polikliniek X.
MTC JUNIOR Obesitas Programma
MTC Junior is gespecialiseerd in het aanbieden van een multidisciplinaire leefstijlbehandeling voor kinderen met obesitas of overgewicht met comorbiditeit tussen de 4 jaar en 18 jaar. MTC Junior heeft als doel om bij deze kinderen een lange termijn gedragsverandering te bereiken voor zowel het eet- als het beweeggedrag. Hierbij speelt de ouder als rolmodel een belangrijke rol.
Bezoekadres: Databankweg 2A
Amersfoort
Meer informatie: T 033 453 16 77 /www.kinderfysioclub.nl
/administratie@mtcdefysioclub.nl