Wat is B.Slim?

B.Slim is een programma om een gezond gewicht bij kinderen te bereiken en te behouden.

Partners

B.Slim is pas effectief als we het samen met andere partners in de wijk uitvoeren. Binnen B.Slim hebben lokale organisaties de krachten gebundeld.

Nieuws

Wil je geen nieuws missen over alles wat met er speelt rondom B.Slim Amersfoort