Wat is B.Slim?

In Amersfoort loopt sinds 2005 het programma B.Slim. Dit programma wordt uitgevoerd door GGD regio Utrecht in opdracht van de gemeente Amersfoort. B.Slim is een, door onafhankelijke experts, erkende interventie en heeft hiermee aangetoond dat het succesvol werkt aan een gezonde leefstijl.

Een gezonde leefstijl bevorderd een gezond gewicht. B.Slim richt zich voornamelijk op de determinanten voeding én beweging en heeft daarom een duidelijke hoofdboodschap: beweeg meer & eet gezond.  

Daarnaast zijn er 6 pijlers waar we onze aandacht op richten binnen B.Slim. 

 1. Start de dag met een gezond ontbijt 
 2. Eet meer groente & fruit 
 3. Drink bij voorkeur kraanwater 
 4. Beweeg elke dag, speel vaak buiten 
 5. Gebruik beeldschermen met mate 
 6. De eerste 6 maanden borstvoeding heeft de voorkeur.  

Aanpak B.Slim Amersfoort

Integrale aanpak

Om de determinanten voeding & beweging te beïnvloeden wordt uitgegaan van een integrale aanpak. Een integrale aanpak betekent dat een breed samenhangend pakket van middelen wordt ingezet, bestaande uit: 

 1. Voorlichting en bewustwording (o.a. voorlichting tijdens de peuterontbijtjes, voorlichting tijdens ontmoetingsmomenten op school in de ouderkamers) 
 2. Maatregelen gericht op de omgeving (beweegrondjes, water drinken op school) 
 3. Signaleren en adviseren (jeugdverpleegkundige adviseert ouders en stuurt door naar diëtist bij specifieke hulpvragen en begeleiding) 
 4. Ondersteuning (speciaal beweegaanbod voor kinderen met overgewicht, ondersteuning van ouders) 
 5. Draagvlak creëren (samenwerkingspartners, ouders, wethouder, media) 

Lokale aanpak

Naast een integrale aanpak gaat B.Slim uit van een lokale aanpak. B.Slim werkt hiervoor samen met partners. Er wordt aangesloten bij bestaande activiteiten, initiatieven en structuren in de wijk. Activiteiten worden laagdrempelig aangeboden in de wijk en sluiten aan bij de wensen en behoeften van de kinderen, jeugd en hun (groot)ouders. 
Voorbeelden van activiteiten zijn: voorlichting over gezond eten in de Ramadan voor moeders, peuterontbijtjes op de peuterspeelzalen, Groentjessoep, fruit als tussendoortje tijdens naschoolse activiteiten, water drinken in de klas, suikerlessen, beweegaanbod tijdens de schoolvakanties en peutergym.

B.Slim werkt themagericht, waarbij een evenwichtige mix van activiteiten wordt ingezet rekening houdend met zowel voeding als beweging. Elk schooljaar staat een ander thema centraal. Denk bijvoorbeeld aan het thema Groenten & Fruit, het thema Bewegend Leren en het thema Gezonde Tussendoortjes en Traktaties.  

B.Slim vindt plaats in 4 wijken in Amersfoort, namelijk: Kruiskamp/Koppel, Liendert/Rustenburg, Randenbroek/Schuilenburg en Soesterkwartier. Ook de Bilalschool en de scholen voor Voortgezet Onderwijs in Amersfoort Zuid doen mee. Omdat het percentage overgewicht in de bovengenoemde 4 wijken (fors) hoger is dan het gemiddelde in Amersfoort is gekozen voor de inzet van het programma B.Slim in de bovengenoemde wijken.  

Verbinding B.Slim Amersfoort en JOGG 

Op 27 juni 2017 stemde de gemeente Amersfoort in met een samenwerkingsovereenkomst met JOGG. JOGG is een landelijk programma, vergelijkbaar met de aanpak van B.Slim, en streeft naar een ‘leefstijltransitie’ van ongezond naar gezond leven. Doordat 212 gemeenten werken met de JOGG aanpak, levert dat veel kennis en ervaring op. Met die kennis en ervaring kan de B.Slim-aanpak worden doorontwikkeld. Omgekeerd kan JOGG leren van de aanpak van B.Slim. De projectleider B.Slim is tevens ook de JOGG-adviseur voor Amersfoort.