Voorlichting en educatie

Vanuit B.Slim Amersfoort en de partners van B.Slim worden er diverse activiteiten uitgevoerd welke een gezonde leefstijl bevorderen.

B.Slim heeft eigen voorlichtings- en educatiematerialen ontwikkeld. Daarnaast werken we samen met onze partners in de uitvoering van activiteiten die zij organiseren. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat er tijdens activiteiten in de wijk aandacht is voor zowel gezonde voeding, meer bewegen als een gezonde leefstijl in het algemeen.

drie jonge kinderen. Eén met een korfbal, één met een basketbal en één met een voetbal

Vanuit B.Slim organiseren wij elke twee jaar een peuterontbijtje en peuterlunch op de peuterspeelzalen in de B.Slim wijken. Tijdens de ontbijtjes en lunches wordt er aandacht besteed aan gezonde voeding en aan voldoende bewegen. Dit gebeurt door middel het nuttigen van een gezamenlijk ontbijt en lunch met peuters (met de placemats), ouders en peuterspeelzaalleidsters, daarna worden de ouders meegenomen om samen met een jeugdverpleegkundige het Gezond Leven-spel te spelen. Met dit spel wordt op interactieve manier aandacht gegeven aan gezonde leefstijl middels kennis-, discussie-, mening-, en actievragen.

Placemat peuterontbijtjes en -lunches.

Frisdrank bevat veel suiker en calorieën. Het drinken van veel frisdrank vergroot de kans op overgewicht en diabetes type 2. Bovendien zijn de zuren in frisdrank slecht voor het gebit. B.Slim heeft suikerlessen ontwikkeld om basisschoolkinderen op een speelse manier bewust te maken waarom het beter is om water te drinken in plaats van zoete dranken.

Door deze lessen worden kinderen gestimuleerd bewust een gezonde keuze te maken. Er zijn nu verschillende lessen: een les voor groep 5-6 en een les voor groep 7-8. De lessen bestaan uit weetjes, interactieve spelvormen, opdrachten en filmpjes die bijdragen aan het maken van een gezonde drinkkeuze.

De suikerlessen kunnen, op aanvraag, ingezet worden door scholen. Een mooi moment is bijvoorbeeld het inzetten van een suikerles wanneer de school over gaat op een waterdrinkbeleid. Bij deze wordt er gewerkt n.a.v. het drankenbord: Hoeveel suiker drink ik?

Elk jaar worden er vanuit B.Slim voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over gezond eten tijdens de Ramadan voor (islamitische) vrouwen. De voorlichting tijdens de bijenkomsten wordt gegeven door een diëtiste van de ADA-groep. Het boekje Zien Weten Eten tijdens de Ramadan is onderdeel hiervan,

Dit boekje wordt jaarlijks uitgereikt bij de voorlichtingsbijeenkomsten gezond eten tijdens de Ramadan. Ook delen de diëtisten de boekjes in de weken voorafgaand en tijdens de Ramadan uit aan hun cliënten. Ontwikkeld in samenwerking met de ADA-groep,

Ontwikkeld door B.Slim om tijdens bijeenkomsten in de wijk en op school bewustwording te creëren voor de hoeveelheid suiker die in drankjes zitten. Het bord laat zien hoeveel suiker er in een suikerhoudend drankje zit en hoe lang je moet bewegen (fietsen en wandelen) om het drankje te verbranden.

In het boekje wordt aandacht besteed aan de voordelen van water drinken voor jezelf en het milieu. Daarnaast staan er in het boekje lekkere smaakwaterrecepten en tips om minder water te verspillen. Ontwikkeld in samenwerking met de ADA-groep

Vanuit diverse scholen kwam het signaal dat traktaties in de klas steeds ongezonder en groter worden en ze hier graag wat mee willen doen. Het traktatieboekje geeft tips om aan de slag te gaan met feest vieren zonder traktaties en geeft voorbeelden van gezonde traktaties als de wens blijft bestaan om te trakteren bij verjaardagen. Ontwikkeld in samenwerking met de ADA-groep.

Tijdens bijeenkomsten in de wijk en op school kan het bord worden ingezet, met als doel bewustwording te creëren over de keuzes die je maakt met de tussendoortjes die eet. Met als titel: “Wat kies jij? Kies eens wat anders” geeft het bord inzicht over de herkomst, ingrediënten en gezondheidswinst die je kunt behalen door te kiezen voor een andere snack. Ga naar de pagina Tussendoortjesbord.

De placemats bevatten weetjes, tips en receptjes voor ouders en kinderen om aan de slag te gaan met gezond en gezellig ontbijten in de thuissituatie.

Activiteiten van onze partners

Een overzicht van activiteiten van onze partners.

Met als motto “Sport en Bewegen voor iedereen” bied het team van buurtsportcoaches Amersfoort ondersteuning voor alle inwoners (0-100) in Amersfoort. Dat doen ze door allerlei activiteiten in de wijken te organiseren, maar ook door sportverenigingen te ondersteunen en onder de aandacht te brengen. Buurtsportcoach (sro.nl) 

In de B.Slim wijken zijn verschillende ABC’s actief, waarin onderwijs, kinderopvang en welzijn samenwerken. Zij bieden activiteiten waarbij de ontwikkeling van de kinderen en jongeren centraal staat.  

In alle ABC-wijken vinden wijkgerichte activiteiten plaats. Om te zien wat er in jouw wijk te doen is en om je in te schrijven voor een leuke activiteit kijk je op de website van ABC-Amersfoort  ABC-Amersfoort 

Indebuurt033 is letterlijk in de buurt en ‘binnen wijkbereik’ voor iedere inwoner van Amersfoort. Dankzij buurtnetwerkers, jongerenwerk, preventiewerkers jeugd, participatiemedewerkers en de vele collega’s en vrijwilligers in de Informatiewinkels kan iedereen de ondersteuning krijgen die nodig is. We werken ook samen aan een stad waar mensen elkaar weten te vinden, waar we kijken naar ieders talent en mogelijkheden. Kijk voor een actueel overzicht aan activiteiten bij Agenda. Hier kun je op thema, doelgroep, maar ook per wijk zoeken naar een passende activiteit. Agenda van Amersfoort (samenindebuurt033.nl) 

Ondersteuning richting gezond gewicht

Programma’s in Amersfoort.

Bij de netwerkaanpak Kind naar Gezonder Gewicht staan het kind en de samenwerking tussen het zorg- en sociaal domein centraal. Overgewicht of obesitas is aanleiding om in gesprek te gaan. Vanuit daar kijken we naar achterliggende oorzaken, de huidige situatie en ondersteuning van het kind en gezin. Vaak staan onderliggende problemen een gezonde leefstijl in de weg. Denk bijvoorbeeld aan psychische en psychosociale factoren of problemen in het gezin als gevolg van schulden of werkloosheid. Voor een duurzame verandering is daarom meer nodig dan alleen ondersteuning gericht op voeding, beweging en slaap. 

De centrale zorgverlener is het vaste aanspreekpunt voor het kind en gezin. Meer informatie en aanmelden via JGZ van GGDrU: lveul@ggdru.nl

Een programma voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met overgewicht. Het programma bestaat uit een voedings- en beweegonderdeel en duurt maximaal 1,5 jaar. U kunt uw kind aanmelden via de JGZ van GGDrU, de school, huisarts, of door u als ouders / verzorgers zelf. Meer informatie: www.dietisten-amersfoort-noord.nl .

Op Poli X worden kinderen bekeken door de kinderarts. Het kind wordt behandeld als het overgewicht een medische oorzaak heeft. Als er geen medische oorzaak is, dan wordt het kind verwezen. U kunt een afspraak maken na een verwijzing van de huisarts of jeugdarts. Meer informatie: www.meandermc.nl.

Voor kinderen tussen de 4 jaar en 18 jaar met obesitas of overgewicht. De Kinderfysioclub heeft als doel om bij deze kinderen een lange termijn gedragsverandering te bereiken, voor zowel het eet- als het beweeggedrag. Hierbij speelt de ouder als rolmodel een belangrijke rol. Meer informatiewww.kinderfysioclub.nl